Webbkarta  
Verktyg för el- och naturgasmarknaderna

Semestertider
Under perioden fram till den 3 augusti har Ediel kundtjänst låg bemanning varför svar på frågor kan dröja.

------------------------------------------

Edielportalen är ett verktyg för el- och naturgasmarknaderna i Sverige. Den innehåller bland annat register över alla Edielaktörer i Sverige och ett testsystem för Edielmeddelanden. Användarhandledning för Edielportalen finns under menyn Edielregistret. Mer information om testsystemet finns under menyn Test och certifiering.

Edielportalen underhålls i samarbete med och driftas av Systemstøtte for Ediel, Statnett, i Norge.


  
Senaste nytt
Edielanvisning för utbyten med eSett publicerad [2015-07-03]
En första version av en Edielanvisning för utbytena med eSett har publicerats.

Exempelsamling för NBS uppdaterad [2015-07-03]
Exempelsamlingen för NBS har kompletterats med exempel för övergång till/från sommartid.

TGT-anvisningen för PRODAT och UTILTS nu på engelska [2015-07-03]
En preliminär översättning till engelska av TGT-anvisningen för PRODAT och UTILTS har publicerats

Uppdaterad testdatafil för gasens PRODAT-tester har publicerats [2015-07-03]
En mindre ändring har gjorts i naturgasens PRODAT-tester.

En preliminär testdatafil för PRODAT-tester har publicerats [2015-07-03]
Inför den nya PRODAT-versionen i oktober kommer systemtester kunna göras.

Uppdaterad PRODAT-anvisning publicerad [2015-07-03]
PRODAT-APERAK-anvisningen giltig från den 1 oktober 2015 har bl.a. kompletterats med ett Z04D-exempel.

Edielavtalet på Edielportalen, med uppdaterad bilaga [2015-07-01]
EDI-avtalet (Edielavtalet) som skickats ut till samtliga aktörer i juni finns på portalen, inklusive en uppdaterad prisbilaga


  
 • Aktuellt
  • 2015-07-03 Edielanvisning för utbyten med eSett publicerad
   2015-07-03 Exempelsamling för NBS uppdaterad
   2015-07-03 TGT-anvisningen för PRODAT och UTILTS nu på engelska
   2015-07-03 Uppdaterad testdatafil för gasens PRODAT-tester har publicerats
   2015-07-03 En preliminär testdatafil för PRODAT-tester har publicerats
   2015-07-03 Uppdaterad PRODAT-anvisning publicerad
   2015-07-01 Edielavtalet på Edielportalen, med uppdaterad bilaga

Logga in
Användarnamn: Lösenord: